કચ્છ: સવારના 6 થી 2 વાગ્યા સુધીનો વરસાદ

0
264

સવારના 6 થી 2 વાગ્યા સુધીનો વરસાદ

રાપર: 76MM

ભુજ: 14MM

લખપત: 23MM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here