ગુજરાતી એટલે?

0
338

ગુજરાતી એટલે?

નવા કપડા માંથી પોતુ,પોતા માંથી 🏍બાઈક લુછવા નુ ગાભુ,

ગાભા માંથી છુટ્ટી દડી રમવા માટે ⚽બોલ બનાવે તે ગુજરાત

ગુજરાતી એટલે?

ફોન કંપની વાળા પાસે થી પણ બેલેંસ પાછુ મંગાવે તે  ગુજરાત

ગુજરાતી એટલે?

દુનીયા ના કોઈ પણ ગીત પર 💃ગરબા 💃રમી શકે તે ગુજરાત

ગુજરાતી એટલે?

દુનિયા ના કોઈ પણ ખુણે હોય, પુછવાનુ તો એક જ

કેમ છો👏?

ગુજરાતી લોકો તો ચાર ભાષાના જ જાણકાર

1 બોલે ગુજરાતી
2 ફિલ્મ જુએ હિન્દી
3 ખાય પંજાબી
4 પીવે અંગ્રેજી
😜😜🤓😂😂

ગુજરાતી એટલે?

જ્યાં કોઈ ના ઘર નુ એડ્રેસ પુછો તો રસ્તો

બતાવા ના બદલે ઘર સુધી મુકી જાય તે ગુજરાતી

👳ગુજરાતી એટલે

ગીરનાર ચડે
પાવાગઠ ચડે
હિમાલય ચડે
…🍾પણ દારુ નો ચડે😜😂

ગુજરાતી એટલે

દુબઈ ફરે, ઈઝરાઈલ ફરે, ઓસ્ટ્રેલિયા ફરે, લંડન ફરે, અમેરીકા ફરે

પણ 4 રસ્તા પરનુ ⛲સર્કલ ના ફરે

જો ગુજરાતી હોય તો શેર કરવાનુ ના ભુલતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here